Göta Goes StarBowling

  • Sale
  • Regular price 185 kr


Göta Goes StarBowling 

Lördag den 30/9 kör vi Götas stora bowlingturnering! Vill du vara med och få käglorna att ramla så anmäl dig snabbt för platserna tar fort slut. 

185kr/person 

Endast 75 åtråvärda platser! 

Tid: 20.00! 

Prove you fitness!

Varmt välkomna!